Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att vara ett seriöst byggföretag med arbeten utförda på ett kvalitetsriktigt sätt med kvalitetskontrollerade material av kunniga medarbetare.

Vi sätter alltid kunden främst.Alla arbeten utförs enligt våra kvalitetsplaner där alla beskrivningar i byggprocessen följer ISO 9001.

Arbetsmiljöpolicy

I vår bransch har vi en verksamhet som innehåller arbetsmiljörisker. Vi bevakar noga vår arbetsmiljö och arbetar för att minimera alla eventuella risker.

Vi följer noga de lagar, föreskrifter och normer som krävs för verksamheten. Vårt mål är en arbetsplats utan olycksfall och skador. Arbetsplatsen ska vara trygg både för de som arbetar och för beställaren.